Rainbow Campaigns

Punainen kortti rasismille -hanke haluaa levittää positiivista, hyvää, turvallista ja avointa ilmapiiriä urheiluun erilaisten kampanjoiden kautta. Kampanjoiden avulla halutaan tukea LGBTI+ yhteisöä sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä liikunnan ja urheilun parissa. Tavoitteena on rohkaista ihmisiä olemaan yhdenvertaisia, samanarvoisia ja positiivisesti omina itsenään urheillessa. Haluamme rikkoa urheilun voimalla kaikenlaisia vähätteleviä erotteluja ja lokerointia. Lisäksi haluamme kitkeä seksuaalista häirintää, homofobista vitsailua ja syrjivää kielenkäyttöä urheilun parissa.

Hankkeessa on toteutettu kahta erilaista sateenkaari-kampanjaa.

#RainbowLacesFinland -kampanjassa on lähetetty sateenkaaren värisiä kengännauhoja ympäri Suomea. Sateenkaaren värisillä kengännauhoilla halusimme osoittaa, että kaikki ovat tervetulleita urheilun pariin huolimatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolen ilmaisusta. Haastamme myös nauhat meiltä tilanneet henkilöt toimimaan kampanjan sanansaattajana omassa joukkueessaan.

Pyydämme myös kampanjaan osallistuneita tekemään julkaisun siitä, miksi #RainbowLacesFinland -kampanja on tärkeä ja kertomaan ehkä jonkin ajatuksen tai idean siitä, miten saisimme luotua sellaisen ilmapiirin suomalaisille urheilukentille, -katsomoihin ja pukukoppeihin, jotta jokainen voisi olla oma itsensä, ilman pelkoa joutumista syrjityksi tai haukutuksi. Mahtavia julkaisuja löytyy sosiaalisen median kanavilta hashtagilla #RainbowLacesFinland.

#RainbowArmband -kapteeninnauhalla halutaan luoda turvallista ja avointa ilmapiiriä urheiluun. Kapteenin vastuulla on olla hyvä esimerkki paitsi omalle joukkueelle, mutta myös vastustajille, tuomareille, yleisölle, seuralle ja kaikille lajin parissa toimiville. Urheilu ja liikunta eivät ole erillinen osa yhteiskunnasta ja symboliset merkit (kuten kapteeninnauha) ovat vahvoja osoituksia siitä, että urheilu ja liikunta tulisi kuulua kaikille sekä urheilussa kaikkien tulisi aidosti saada olla sellaisia kuin ovat.